Leeftijds-discriminatie-in-Europees-Recht

Leeftijds-discriminatie-in-Europees-Recht

Als gevolg van de demografische veranderingen neemt het aantal ouderen toe in relatie tot de beroepsbevolking. Een groot aantal babyboomers gaat sinds 2012 met pensioen maar de werkende jongere generatie wordt steeds kleiner. In dit boek is onderzoek gedaan naar de...
Wijziging Ontslagrecht in Regeerakkoord

Wijziging Ontslagrecht in Regeerakkoord

Weet u wat door VVD en PvdA in het regeerakkoord is besloten ten aanzien van de arbeidsmarkt? Uitgangspunt is dat de werking van de arbeidsmarkt voor alle werknemers verder moet verbeteren. Kansen van vooral oudere werknemers op nieuw werk zijn te laag en flexwerkers...
Wijziging Flexbepalingen Wet Werk & Zekerheid

Wijziging Flexbepalingen Wet Werk & Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid van 14 juni 2014 zal gefaseerd worden ingevoerd: de eerste tranche over de flexibele arbeid per 1 januari 2015 en de tweede tranche over de het ontslagrecht per 1 juli 2015. Dit zijn de wijzigingen van de Flexbepalingen per 1 januari...
Aanpassing ketenregeling in nieuwe ontslagrecht

Aanpassing ketenregeling in nieuwe ontslagrecht

De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014  de Wet Werk en Zekerheid aangenomen waarbij het ontslagrecht per 1 juli 2015  wordt gewijzigd. De regering wil het aantal flexibele arbeidscontracten aan banden leggen. Wijziging 2 :  De ketenregeling wordt teruggebracht van 3...
Van Ontslag- naar Transitievergoeding

Van Ontslag- naar Transitievergoeding

De Wet Werk en Zekerheid wijzigt het ontslagrecht per 1 juli 2015. In de komende nieuwsbrieven wordt hieraan uitvoerig aandacht besteed. Wijziging 1:  De Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding. Wat betekent dat voor u? Als werkgever bent u aan het einde van een...
Het einde van het stamrecht

Het einde van het stamrecht

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt het fiscale voordeel bij uitbetaling van een ontslagvergoeding! Dat betekent dat bij uitbetaling van de vergoeding in 2014 alle gebruikelijke fiscale inhoudingen plaatsvinden. Er is echter een uitzondering voor een stamrecht BV of...