De Wet Werk en Zekerheid wijzigt het ontslagrecht per 1 juli 2015.

In de komende nieuwsbrieven wordt hieraan uitvoerig aandacht besteed.

Wijziging 1:  De Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding.

Wat betekent dat voor u?

Als werkgever bent u aan het einde van een dienstverband een transitievergoeding verschuldigd als het dienstverband tenminste 2 jaar heeft geduurd, ongeacht of er sprake is van een onbepaalde of bepaalde tijd contract, dat niet wordt verlengd. Dat laatste is nieuw.

Het initiatief voor beeindiging of niet verlenging van de arbeidsovereenkomst moet uitgaan van de werkgever. De werknemer die het initiatief tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst neemt heeft ook recht op transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag maar ook om de werknemer in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De redelijkheidstoets komt hierdoor te vervallen.

Hoe is de transitievergoeding opgebouwd?

  • Dienstverband minder dan 10 jaar: 1/6 maandsalaris voor elke periode van 6 maanden (oftewel 1/3 maandsalaris per dienstjaar);
  • Dienstverband meer dan 10 jaar: 1/4 maandsalaris per periode van 6 maanden (oftewel 1/2 maandsalaris per dienstjaar);
  • Dienstverband van meer dan 10 jaar: 1 maand per dienstjaar na 50 jaar (overgangsmaatregel tot 1 januari 2020);
  • Totaal maximaal euro 75.000 of
  • Maximaal een jaarsalaris als dat hoger is dan euro 75.000;

De transitievergoeding is niet verschuldigd in geval van:

  • ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • korte dienstverbanden van minder dan 2 jaar;
  • contract maximaal 12 uur per week voor werknemers onder 18 jaar;
  • bereiken AOW of overeengekomen pensioengerechtigde leeftijd.

Het nieuwe ontslagrecht brengt nogal wat veranderingen teweeg.