Klachtenregeling

 

Voor klachten kunt u zich wenden tot mr. dr. Marianne Eisma. Mlegal is aangesloten bij de geschillencommissie voor Consumenten van de Nederlandse Orde van Advocaten.