De Wet Werk en Zekerheid van 14 juni 2014 zal gefaseerd worden ingevoerd: de eerste tranche over de flexibele arbeid per 1 januari 2015 en de tweede tranche over de het ontslagrecht per 1 juli 2015.

Dit zijn de wijzigingen van de Flexbepalingen per 1 januari 2015 waarmee u bij nieuwe arbeidscontracten rekening kunt houden:

Wijziging 1: Proeftijd

  • alleen nog maar mogelijk bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, en
  • bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden.

Wijziging 2: Concurrentiebeding

  • alleen nog toegestaan in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en
  • in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts onder bijzondere voorwaarden.

Wijziging 3: Aanzegging  

  • Werkgever moet werknemer uiterlijk een maand voor einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd informeren over wel of niet voortzetten arbeidsovereenkomst. Doet Werkgever dat niet dan is de  sanctie: vergoeding van een maand salaris.
  • Werkgever moet voorwaarden waaronder wordt voortgezet melden. Doet Werkgever dat niet dan wordt arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden voortgezet ten hoogste voor een jaar.

Wijziging 4: Afwijking uitzendkrachten

  • Afwijking bij cao wordt voor uitzendkrachten beperkt tot 26 weken.

Wijziging 5: Afwijking loondoorbetaling                                                         

  • Afwijking eerste 6 maanden bij cao toegestaan, periode kan worden verlengd: voor bepaalde functies en incidentele werkzaamheden.
  • Maximaal 6 maanden bij opvolgende overeenkomsten in ketenregeling.
  • Minister kan afwijking loondoorbetalingsplicht niet van toepassing verklaren.

Heeft u vragen over deze wijzigingen en de gevolgen voor uw werving en selectie, dan kunt  mij bellen op kantoor: 020402478 of mobiel: 0620978496 of een email sturen naar marianne.eisma@mlegalattorneys.com om een afspraak te maken.