Privacy Statement Mlegal

 

Mlegal verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de toepasselijke Nederlandse wetgeving. In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe wij dat als verwerkingsverantwoordelijke doen.

Mlegal kan uw persoonsgegevens verwerken voor het verlenen van onze juridische diensten. Mlegal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen zoals leveranciers (deurwaarders, koeriers) en partijen die betrokken zijn bij onze dienstverlening (zoals wederpartijen, advocaten en gerechten) en een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie op grond van een wettelijke verplichting. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, niet langer te verwerken en te verwijderen. Mlegal maakt geen gebruik van cookies.