AOW Leeftijd

AOW Leeftijd

De AOW leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting en gaat stapsgewijs omhoog. Het Kabinet heeft afspraken gemaakt over een versnelde verhoging van de AOW leeftijd na 2015. Tot 2015 wordt de AOW leeftijd elk jaar telkens met een maand verhoogd, zodat de AOW...
Arbeidsparticipatie oudere werknemers

Arbeidsparticipatie oudere werknemers

2012 is door de Raad van Europa uitgeroepen tot het jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. Als gevolg van de demografische veranderingen (Europeanen leven gezonder en langer) neemt het aantal ouderen toe in relatie tot de beroepsbevolking....
Verjaring Vakantiedagen en opbouw tijdens ziekte

Verjaring Vakantiedagen en opbouw tijdens ziekte

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte en wijziging verjaringstermijn vakantiedagen per 1 januari 2012 In Nederland werden vakantiedagen tijdens ziekte gedurende slechts 6 maanden van de ziekteperiode opgebouwd. Volgens het Schultz-Hoff arrest van het Europese Hof van...
ZZPer

ZZPer

De opdrachtgever voor wie de zzp er werkzaamheden verricht is aansprakelijk heeft de Hoge Raad onlangs uitgemaakt. De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van werknemers maar is nu ook aansprakelijk voor personen die buiten dienstbetrekking- veelal zzp...