Arbeidsrecht & Pensioen

k

Start Dienstverband

 • Arbeidsovereenkomst
 • Personeelshandboek
 • Beloningsvraagstukken
 • Bonus en Sales plannen
 • Stockoptions
 • Non-concurrentie en relatiebedingen

Overgang Onderneming

 • Overgang Onderneming
 • Europese Richtlijn overgang personeel
 • Outsourcing
 • HR aspecten bij Fusie en Overnames
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Medezeggenschap

Einde Dienstverband

 • Individueel Ontslag
 • Collectief Ontslag
 • Reorganisaties
 • Sociaal Plan
 • Beeindigingsovereenkomst
 • Pensioen

Gelijke behandeling

Mlegal is gespecialiseerd in het Europees gelijke behandelingsrecht. Hieronder vallen vraagstukken op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de werkplek, in de Boardroom, bij beloning en op grond van leeftijd bij arbeid en beroep.

Corporate Governance & Compliance

Marianne Eisma is een ervaren onafhankelijk bestuurder en toezichthouder bij pensioenfondsen met verantwoordelijkheid voor corporate governance en compliance. Zij heeft ervaring met pensioen herstructureringen, collectieve waardeoverdracht, bestuurdersaansprakelijkheid, pensioen conflict oplossingen en gerechtelijke procedures.