Arbeidsrecht & Pensioen
k

Start Dienstverband

 • Arbeidsovereenkomst
 • Personeelshandboek
 • Employee Benefits
 • Gelijke beloning man-vrouw
 • Non-concurrentie en relatiebedingen

Overgang Onderneming

 • Outsourcing
 • HR aspecten bij Fusie en Overnames
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Medezeggenschap

Einde Dienstverband

 • Individueel ontslag
 • Reorganisaties
 • Pensioenontslag
 • Leeftijdsdiscriminatie
Gelijke behandeling
Mlegal is gespecialiseerd in het Europees gelijke behandelingsrecht en adviseert over gelijke beloning van mannen en vrouwen en discriminatie op grond van leeftijd bij indiensttreding en (pensioen) ontslag.
Corporate Governance & Compliance
Marianne Eisma heeft ervaring als bestuurder en toezichthouder bij pensioenfondsen en adviseert Raden van Bestuur op het gebied van corporate governance en compliance, herstructureringen en bestuurdersaansprakelijkheid.