Mlegal is een internationaal boutique advocatenkantoor

gespecialiseerd in Europees Arbeidsrecht
& Pensioen, Corporate Governance
& Compliance.

Mlegal is een internationaal boutique advocaten kantoor

gespecialiseerd in Europees Arbeidsrecht & Pensioen, Corporate Governance & Compliance.

Waarom Mlegal?

U krijgt professionele en persoonlijke service, op basis van jarenlange kennis en ervaring.

De benadering is persoonlijk, creatief en oplossing gericht.

Mlegal adviseert zowel werkgevers als werknemers, maar ook bestuurders en toezichthouders op alle aspecten van het arbeidsrecht.
Mlegal is een innovatief advocatenkantoor in Amsterdam dat deel uitmaakt van een Europees netwerk van arbeidsrecht advocaten.

Mlegal adviseert zowel werkgevers als werknemers, maar ook bestuurders en toezichthouders op alle aspecten van het arbeidsrecht.

Mlegal is een innovatief advocatenkantoor in Amsterdam dat deel uitmaakt van een Europees netwerk van arbeidsrecht advocaten.

Marianne Eisma
Marianne Eisma heeft meer dan 30 jaar ervaring op het hoogste niveau in de advocatuur en het bedrijfsleven. Marianne Eisma heeft tevens ervaring als onafhankelijk bestuurder en toezichthouder.
Haar benadering is persoonlijk, creatief en oplossingsgericht
Marianne Eisma kan u door haar jarenlange ervaring in de advocatuur en het bedrijfsleven goed helpen bij uw arbeidsrechtelijke processen en procedures en u ondersteunen bij het oplossen van arbeidsrechtelijke situaties, zowel bij indiensttreding, ( pensioen) ontslag, gelijke behandelingsvraagstukken, arbeidsvoorwaarden, reorganisatie, overname of fusie.
Marianne Eisma is gepromoveerd op het onderwerp leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht in het licht van de demografische veranderingen.

In mijn boek is onderzoek gedaan naar de rol van het Hof van Justitie EU bij de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie en het bereiken van de werkgelegenheidsdoelstellingen actief ouder worden en het bevorderen van solidariteit tussen de generaties.

Actief ouder worden is gericht op langer doorwerken en ziet in feite op positieve leeftijdsdiscriminatie. Solidariteit tussen de generaties beoogt daarentegen een tegengesteld doel, namelijk om het arbeidzame leven van oudere werknemers te bekorten, waardoor de jongere generatie een kans krijgt op de arbeidsmarkt.

Waarom kan ik u helpen?

Ik ben uit eigen ervaring bekend ben met de strategieën en bestuurlijke processen in het bedrijfsleven en begrijp wat u als klant zoekt. Als werkgever wilt u dat uw werknemer als ambassadeur de organisatie verlaat. Werknemers kan ik het gevoel geven dat zij er bij de organisatie toe doen bij zowel bij in- als uitdiensttreding.

Bij het opstellen van uw arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden bij indiensttreding.
Bij uw ontslag door pensionering of reorganisatie.
k
En dat u gelijk wordt behandeld op de werkplek.
Lidmaatschappen
European Employment Lawyers Association (www.eela.com)

Bestuurder European Women Lawyers Association (www.ewla.org)

Vereniging voor Arbeidsrecht (www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl)

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (www.vaaa.nl)

Vereniging voor Pensioenrecht (www.vvpensioenrecht.nl)

Lidmaatschappen
European Employment Lawyers Association (www.eela.com)

Bestuurder European Women Lawyers Association (www.ewla.org)

Vereniging voor arbeidsrecht (www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl)

Vereniging voor arbeidsrecht advocaten Amsterdam (www.vaaa.nl)

Vereniging voor pensioenrecht (www.vvpensioenrecht.nl)