Als gevolg van de demografische veranderingen neemt het aantal ouderen toe in relatie tot de beroepsbevolking. Een groot aantal babyboomers gaat sinds 2012 met pensioen maar de werkende jongere generatie wordt steeds kleiner.

In dit boek is onderzoek gedaan naar de rol van het Hof van Justitie EU bij de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie en het bereiken van de werkgelegenheidsdoelstellingen actief ouder worden en het bevorderen van solidariteit tussen de generaties.

Actief ouder worden is gericht op langer doorwerken en ziet in feite op positieve leeftijdsdiscriminatie. Solidariteit tussen de generaties beoogt daarentegen een tegengesteld doel, namelijk om het arbeidzame leven van oudere werknemers te bekorten, waardoor de jongere generatie een kans krijgt op de arbeidsmarkt.

De Europese leeftijdsdiscriminatiejurisprudentie op het terrein van de arbeid en het beroep heeft zich in rap tempo ontwikkeld, door de vele discriminatiezaken die na invoering van Richtlijn 2000/78 aan het Hof van Justitie EU zijn voorgelegd. Het Hof van Justitie EU heeft een enorme bijdrage geleverd aan de interpretatie en uitleg van het Europees gelijke behandelingsrecht. De benadering door het Hof van Justitie EU is in de praktijk echter niet altijd even consistent en strikt gebleken.

Er is dus nog een belangrijke taak voor het Hof van Justitie EU weggelegd in het streven naar richtlijn conforme interpretatie en uniformiteit van het Europees gelijke behandelingsrecht bij de arbeid en het beroep. Bovendien is er behoefte aan duidelijkheid over de toepassing van artikel 15 EU-Handvest van de Grondrechten in het licht van de demografische ontwikkelingen.