De AOW leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting en gaat stapsgewijs omhoog.
Het Kabinet heeft afspraken gemaakt over een versnelde verhoging van de AOW leeftijd na 2015.
Tot 2015 wordt de AOW leeftijd elk jaar telkens met een maand verhoogd, zodat de AOW leeftijd is in:
    2013:   65 + 1 maand
2014:   65 + 2 maanden
    2015:   65 + 3 maanden
Tussen 2016 en 2018 wordt die verhoging drie maanden per jaar, zodat de AOW leeftijd wordt in:
    2016:   65 + 6 maanden
    2017:   65 + 9 maanden
    2018:   66
Vanaf 2019 tot 2021 wordt die verhoging vier maanden per jaar, zodat de AOW leeftijd wordt in:
    2019:   66 + 4 maanden
    2020:   66 + 8 maanden
    2021:   67
Zodoende wordt de AOW leeftijd van 67 jaar al in 2021 bereikt.
Wat betekent dit voor u? Wanneer gaat u met pensioen? En het AOW gat?
Dat hangt ervan af wat in uw arbeidsvoorwaarden of cao is geregeld.
Staat daarin dat de arbeidsovereenkomst eindigt op 65 jaar dan eindigt uw dienstverband ook per die datum.
Wordt er gesproken over pensioendatum of pensioenrichtdatum dan kan uw dienstverband heel goed op een later moment eindigen.
Het is van belang om na te gaan hoe dat in uw geval is geregeld en of u een verzoek tot langer doorwerken kunt doen als u dat wilt.
De pensioendatum is ook belangrijk bij de becijfering van een vertrekvergoeding.