2012 is door de Raad van Europa uitgeroepen tot het jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties.
Als gevolg van de demografische veranderingen (Europeanen leven gezonder en langer) neemt het aantal ouderen toe in relatie tot de beroepsbevolking.
Dat heeft grote maatschappelijke consequenties en legt druk op overheid- , zorg- en pensioenbudgetten. Een groot aantal babyboomers gaat vanaf 2012 met pensioen maar de werkende jongere generatie wordt kleiner.De angst bestaat dat de oudere generatie een te grote druk gaat leggen op de jongere werkende generatie wat tot spanning tussen de generaties zou kunnen leiden. In deze opvatting is geen rekening gehouden met de significante en potentiële bijdrage die ouderen en in het bijzonder de babyboomers nog aan de maatschappij zouden kunnen leveren.De promotie van actieve arbeidsparticipatie moet mannen en vrouwen in de leeftijd van 50 jaar en ouder in staat stellen aandeel te hebben op de arbeidsmarkt. De Employment Commissie van het Europees Parlement hoopt dat de lidstaten en de belangenorganisaties dit jaar gebruiken om nieuw beleid en nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

2012
De Nederlandse regering heeft een premiekorting ingevoerd voor werkgevers die werklozen van 50 jaar of ouder in dienst nemen. Voor deze werknemers mag het bedrijf 3 jaar een premiekorting van 6.500 per jaar toepassen.De regeling geldt ook voor bedrijven die al werknemers in dienst hebben van 62 jaar of ouder.
De premiekorting geldt tot 2013 ook voor bedrijven die al werknemers in dienst hebben van 62 jaar of ouder.

2013
In 2013 vervallen de doorwerkbonussen voor werkgevers en oudere werknemers. Daarvoor in de plaats komt de mobiliteitsbonus.
De mobiliteitsbonus is een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering in dienst neemt. Dit betekent dat een werkgever die een werkloze van 50 jaar of ouder in dienst neemt, maximaal 3 jaar een bonus van € 7000 per jaar krijgt, dit is een verhoging ten opzichte van 2012.

Goed om te weten voor werkgevers, maar ook voor werknemers die dit tijdens een sollicitatie als argument kunnen gebruiken.