De opdrachtgever voor wie de zzp er werkzaamheden verricht is aansprakelijk heeft de Hoge Raad onlangs uitgemaakt. De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van werknemers maar is nu ook aansprakelijk voor personen die buiten dienstbetrekking- veelal zzp ers – werkzaamheden voor zijn bedrijf verricht. Eiser in de procedure heeft een eenmanszaak en maakt – in opdracht – staalconstructies en machines en verricht ook revisies en reparaties. Gedurende een opdracht overkomt hem een ernstig ongeval als gevolg waarvan zijn rechterbeen wordt geamputeerd. Hij is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, zodat hij zijn opdrachtgever aansprakelijk stelt. De zaak komt zelfs bij de Hoge Raad die oordeelt dat een zelfstandig persoon kan worden beschouwd als onderaannemer waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is. De vraag die speelde was of eiser zijn werkzaamheden in de uitoefening van het bedrijf van opdrachtgever heeft verricht en dat was volgens de HR het geval die daarmee de uitspraak van het Hof vernietigde. Uit de Kamerstukken en de wetsgeschiedenis van artikel 7: 658 BW waar het in deze zaak om draait, is door de Minister in dit verband opgemerkt dat het moet gaan om werkzaamheden die de derde in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten.