Wijziging Ontslagrecht in Regeerakkoord

Wijziging Ontslagrecht in Regeerakkoord

Weet u wat door VVD en PvdA in het regeerakkoord is besloten ten aanzien van de arbeidsmarkt? Uitgangspunt is dat de werking van de arbeidsmarkt voor alle werknemers verder moet verbeteren. Kansen van vooral oudere werknemers op nieuw werk zijn te laag en flexwerkers...
Arbeidsparticipatie oudere werknemers

Arbeidsparticipatie oudere werknemers

2012 is door de Raad van Europa uitgeroepen tot het jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. Als gevolg van de demografische veranderingen (Europeanen leven gezonder en langer) neemt het aantal ouderen toe in relatie tot de beroepsbevolking....