AOW Leeftijd

AOW Leeftijd

De AOW leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting en gaat stapsgewijs omhoog. Het Kabinet heeft afspraken gemaakt over een versnelde verhoging van de AOW leeftijd na 2015. Tot 2015 wordt de AOW leeftijd elk jaar telkens met een maand verhoogd, zodat de AOW...